Regels lidmaatschap FC De Bilt - FC De Bilt

Regels lidmaatschap FC De Bilt

Regels lidmaatschap FC De Bilt

  • Het lidmaatschap van FC De Bilt wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Wordt men lid na 1 juli dan loopt het lidmaatschap door tot en met 30 juni daaropvolgend.
  • Bij elke aanmelding bij FC De Bilt wordt er 20 euro aan inschrijfgeld gerekend, dit inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd bij de eerstvolgende incassorun.
  • Het lidmaatschap wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
  • Er mag niet worden gevoetbald indien er geen contributie is betaald. Indien een contributie-incasso om welke reden dan ook niet is gelukt, zal FC De Bilt eenmalig een herinnering versturen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw contributie.
Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient u in contact te treden met de contributie-administratie via contributie@fcdebilt.nl of penningmeester@fcdebilt.nl
  • Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn vóór 15 juni van het verenigingsjaar. Dit kan enkel en alleen door middel van het invullen van het formulier ‘opzeggen’, te vinden op de website.
  • Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan.
  • Het bestuur van FC De Bilt kan hier op speciaal verzoek van afwijken indien, na tonen bewijs, er sprake is van een verhuizing waarbij in redelijkheid mag worden aangenomen dat reistijd een probleem gaat vormen. In geval van een langdurige blessure kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden.
  • Het bankrekeningnummer voor contributies en donaties van FC De Bilt is per 1-7-2020: NL86 RABO 0354 3851 94 tnv FC De Bilt.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!