Cookie beleid FC De Bilt

De website van FC De Bilt is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy

Privacy

Privacyverklaring FC De Bilt

In de privacyverklaring vindt u terug welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. FC De Bilt houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

FC De Bilt verwerkt de persoonsgegevens van leden, medewerkers en vrijwilligers middels het sportlink-platform 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die FC De Bilt verwerkt:

- Voorletters, roepnaam en achternaam,

- Geslacht,

- Geboortedatum,

- Adresgegevens,

- Telefoonnummers (vast en/of mobiel),

- E-mailadres(sen),

- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),

- Bankrekening (IBAN-) nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mogelijk staat u of uw kind op een foto op onze website of sociale media. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat u ons dat dan weten. Wij verwijderen de foto dan. Een verzoek daarvoor kunt u sturen naar [email protected]. Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is. In specifieke gevallen kan FC De Bilt dieet- of medische gegevens vragen worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens bewaren we niet.

FC De Bilt heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden

FC De Bilt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),

- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,

- Informeren over (sport-)activiteiten,

- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,

- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

FC De Bilt bewaart uw gegevens niet langer dan nodig

FC De Bilt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. De bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaren na het einde van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap eindigt (datum uitschrijving), wegens de wettelijke regels voor onze financiële administratie.

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, bewaren we maximaal drie maanden. Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen verwijderen we aan het einde van ieder voetbalseizoen. Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden verwijderen we bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

FC De Bilt deelt uw gegevens soms met anderen

FC De Bilt deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers. Maar alleen als dat nodig is voor de uitoefening van hun taken.

Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt. In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder deelt FC De Bilt de gegevens die u aan ons heeft verstrekt niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van FC De Bilt. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@fcdebilt,nl. Wij vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, zodat wij zeker weten dat u ons dit verzoek stuurt. Wij vragen u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken. Die gegevens hebben wij niet nodig. En u beschermt daarmee uw privacy. Deze kopie van uw identiteitsbewijs verwijderen wij direct na controle van uw identiteit.

Beveiliging

FC De Bilt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Vragen over uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid voor iedereen die bij FC De Bilt is betrokken nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!