• Heb je tijd en zin om te helpen de trainingen tijdens Corona in goede banen te leiden? Geef je dan op via corona@fcdebilt.nl

 • Openingstijden FC De Bilt SHOP

  I.v.m. vakantie tijdelijk gesloten!

 • Beste leden,

  Ik hoop dat jullie dit bericht allemaal in goede gezondheid lezen en dat jullie net als ik blij zijn dat er (letterlijk) voorzichtig aan weer gevoetbald wordt. Hopelijk is dit de eerste stap op de weg terug naar ‘normaal’.

  De afgelopen tijd hebben jullie regelmatig iets van ons als bestuur gehoord. Daarbij ging het vooral om de onmogelijkheden en later gelukkig weer de mogelijkheden om te kunnen voetballen. Inmiddels is de draad weer opgepakt en hebben ook wij als club ons weten aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Achter de schermen is dit een behoorlijke klus geweest voor de ‘werkgroep Corona’ bestaande uit voornamelijk de jeugdcommissie, de TC en een aantal bestuursleden. Dit verdient wat mij betreft een groot compliment voor de inzet en de professionaliteit waarmee dit is opgepakt.

  Wat prettig is om te merken, is dat de regels die gelden om weer te kunnen trainen door vrijwel iedereen goed opgevolgd worden. Er is veel begrip dat het nu even anders is dan normaal en het plezier om weer te mogen trainen overheerst.

  In algemene zin merk ik dat onze leden veel begrip hebben voor wat Corona voor de club betekent. Je krijgt dit seizoen minder ‘waar’ voor je contributie, maar dit leidt niet tot een beroep op het bestuur om contributie terug te storen. Wetende dat Corona ook op veel gezinnen een financiële impact heeft, vind ik ook dat een compliment waard.

  Voor wat betreft waar wij als club nu staan is het de afgelopen periode voor de meeste leden veelal stil geweest. Eind januari traden wij aan als nieuw bestuur en kondigden wij aan dat wij de resterende 4 maanden van het seizoen wilden benutten om te komen tot een plan. Een plan gericht op het structureel kantelen van de financiën met als doel een financieel gezonde club in 2022. Dit plan zou aan jullie worden voorgelegd tijdens een ALV eind april of begin mei.

  En toen kwam Corona. Tijdens de ALV memoreerde ik al dat het moment om in te stappen verre van ideaal was. Met de kennis van nu was het toen zo slecht nog niet…

  Een club besturen die gesloten is met een bestuur dat elkaar in sommige gevallen nog maar een paar weken kent bleek een flinke uitdaging. Twee keer hadden we als compleet bestuur bij elkaar gezeten en waren de eerste beelden gedeeld en daarna konden we alleen nog maar via video vergaderen. We wilden onze eerste maanden nu juist benutten om ons plan niet alleen te bedenken, maar dit vooral ook te verrijken met en te toetsen bij de belangrijke sleutelspelers binnen de club.

  Persoonlijk had ik me voorgenomen in de eerste maanden zoveel mogelijk leden te leren kennen. Ook daar ging een streep door. Nu spreken we al maanden in het bestuur over mensen op voor de club zeer belangrijke posities die ik nog nooit ontmoet heb.

  Toch is gebleken dat deze periode voor ons als bestuur ook kansen biedt. Noodgedwongen ging het in het bestuur weinig over het hier en nu en over de dagelijkse voetbalpraktijk. Dit gaf ruimte om na te denken over de toekomst en over wat nodig is om de beweging die we willen inzetten te krijgen. We hebben inmiddels een stevig pakket aan maatregelen dat zorgt voor een flink aantal ‘minnen’ in de uitgaven en ‘plussen’ op de inkomsten. Daarbij denken we dat niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van wat we als club voetballend te bieden hebben. Sterker nog, financiële krapte leidt dus niet alleen tot zorgen maar ook tot andere ideeën en slimme oplossingen die wat niet voor de hand lijkt te liggen toch mogelijk maken. Het obligatieplan, het onderhoud en opknappen van het clubhuis, een nieuwe structuur bij jeugdtechnische zaken en de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer voor het eerste zijn hier mooie voorbeelden van.

  Zijn onze zorgen daarmee van tafel? Zeker niet. De club staat er financieel gezien ronduit slecht voor en daar bovenop heeft Corona ook nog een behoorlijke negatieve impact op de financiën. We doen het maximale om de door ons gewenste kanteling te realiseren. Dit zullen jullie ook gaan merken. Een substantiële contributieverhoging zal ook nodig zijn om de club te redden. Tegelijkertijd is ons als bestuur duidelijk geworden dat we het als club alleen niet redden. Daarom hebben we een aantal zeer constructieve gesprekken met de gemeente gevoerd en kijken we hoe het belang van de maatschappelijke waarde van FC De Bilt en de financiële uitdaging die voor ons ligt zo goed mogelijk aan elkaar kunnen verbinden.

  De tijd is wat mij betreft nu rijp om onze plannen met jullie te gaan delen. Vanwege de Corona maatregelen moeten we hier nog even op wachten. Een klein voordeel van de huidige situatie is dat het seizoen een stuk later eindigt dan normaal. Die tijd willen wij gebruiken om onze plannen toe te lichten en uiteindelijk in een ALV ter besluitvorming voor te leggen.

  Begin juni zullen wij een aantal informatieavonden organiseren om jullie bij te praten en op 2 juli zal de ALV plaats vinden. Ik hoop velen van jullie dan (eindelijk) te mogen ontmoeten.

  Met sportieve groet en blijf gezond,

  Tom Claassen

  voorzitter