• Tuchtcommissie

    Tuchtcommissie

    De doelstellingen van de tuchtcommissie zijn vastgelegd in het document: Organisatie en structuur FC De Bilt dat u kan vinden onder het menu: Organisatie

    Indien je een zaak aanhangig wil maken bij de Tuchtcommissie gebruik dan onderstaand klachtenformulier. Dit helpt om de zaak snel in onderzoek te nemen en om tot een uitspraak te komen.

    Klachtenformulier (september 2012)