• Regelmatig worden kinderen van vluchtelingen / statushouders aangemeld als nieuw lid. Zij worden doorgaans bijgestaan door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Om het contact tussen FC De Bilt en Steunpunt Vluchtelingen goed te laten verlopen, zodat de betreffende kinderen juist geinformeerd worden, is door de jeugdcommissie van FC De Bilt het document hieronder opgesteld.

     FC_De_Bilt_informatie_voor_Steunpunt_Vluchtelingen_De_Bilt.pdf

    Meer info via statushouders@fcdebilt.nl