• Heb je tijd en zin om te helpen de trainingen tijdens Corona in goede banen te leiden? Geef je dan op via corona@fcdebilt.nl

 • Openingstijden FC De Bilt SHOP

  Ivm Corona voorlopig gesloten!

 • Verenigen doe je samen, sterke overtuiging van FC De Bilt

  Nieuwjaarsboodschap FC De Bilt

  Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die FC De Bilt een warm hart toedraagt. Namens het bestuur van FC De Bilt wens ik iedereen een gezond, gelukkig, sportief en succesvol 2020.

  Als voorzitter kijk ik terug op een bewogen jaar waarin weer veel is gebeurd. Hier hebben we tijdens de ALV al bij stilgestaan.

  In dit bericht wil ik graag aandacht voor een aantal positieve zaken die voorbij gekomen zijn het afgelopen seizoen. Zo zijn we voor het eerst in ons bestaan met FC De Bilt 1 gepromoveerd naar de 1e klasse. Onze meiden MO17-1 zijn dit jaar ook gepromoveerd naar de landelijke divisie, dit is het eerste jeugdteam dat zo hoog presteert. Dit is te mede te danken aan zowel de trainers Jan & Willem als aan de coördinatoren Wouter & Michel. Vele jeugdteams werden kampioen dit jaar en verschillende seniorenteams vierden een kampioensfeestje.
  Selectiespelers van FC De Bilt 1 waren dit jaar weer actief als trainer bij verschillende jeugdteams.
  Zij organiseerden een RED & WHITE party, die druk bezocht werd.
  Een aantal zeer betrokken leden van FC De Bilt schreef een pitch die werd voorgedragen bij de Rabobank. Dat resulteerde in een zeer mooie prijs. Rabobank & NOC NSF en FC de Bilt gaan de komende drie jaar intensief met elkaar samenwerken om een drietal doelen te realiseren. Samen met RABO & NOV NSF gaat FC De Bilt activiteiten organiseren voor ouderen uit de gemeente De Bilt. Dit doen we samen met maatschappelijke organisaties zoals “Met je Hart” en Mens De Bilt. Daarnaast starten we met het project om niet westerse ouderlingen meer te betrekken bij FC De Bilt. Hierbij wordt gedacht aan een “Maatjes”-project waarmee nieuwe leden (in eerste instantie vluchtelingen) beter opgevangen worden binnen de vereniging en team. Op deze manier hopen we een win win-situatie voor beide te creëren. Een goed voorbeeld is de donderdagavond waarop Mohammed afkomstig uit Syrie begonnen met vrijwilligerswerk achter de bar! Verder trachten we op vrijdagavond vanaf maart/april 2020 ook vrijdagavondvoetbal (35+) laagdrempelig op te starten. Naast deze zeer mooie samenwerking en wie weet wat er nog meer gerealiseerd kan worden de komende jaren, is de Rabobank ook hoofdsponsor geworden van FC De Bilt. En daar zijn we als bestuur uiteraard zeer verheugd over!

  De FC De Bilt Academie groeit gestaag met de terugkomst van Dennis Voolstra. De betrokkenheid van de technische commissie en de jeugdcommissie is groot en we vernemen daar positieve geluiden. Ook de weg die we ingeslagen zijn om eigen jeugdspelers op te leiden tot jeugdtrainer werpt zijn vruchten af.

  Er is een start gemaakt om de scheidsrechters commissie weer op de kaart te zetten. Dat betekent dat we op zaterdagen weer scheidsrechters zien op onze velden. Met dank aan Liesbeth Sluijter en haar commissie leden.

  Inmiddels is de functie 'Vertrouwenspersoon FC De Bilt' ingevuld door zowel een man als een vrouw.
  De beiden functionarissen zullen SAMEN met u als lid, ouder, vrijwilliger of betrokkene een bijdrage leveren aan een nog veiliger sportklimaat. Samen dienen we hier verantwoordelijkheid in te nemen.
  SAMEN zorgen wij ervoor dat het veilig en plezierig toeven is bij FC De Bilt.

  Helaas gebeurden er ook minder leuke zaken het afgelopen jaar, we werden verrast door een inbraak die ons behoorlijk wat schade opleverde. We hebben afscheid genomen van onze hoofdtrainer Alain Hijman. Helaas hebben we ook te maken met financiële zorgen, waardoor we zeer beperkt zijn in het doen van uitgaven. Alle vrijwilligers bedanken wij via deze weg voor hun inzet en bijdrage bij FC De Bilt.

  Het bestuur treedt af, we realiseren ons dat het aftreden van een voltallig bestuur geen wenselijke situatie is. Als bestuur hebben we een aantal jaren de vereniging op onze wijze bestuurd.
  en we merken dat de energie de  laatste maanden steeds minder werd. FC De Bilt moet verder en wij vertrouwen e op dat een goed bestuur samengesteld wordt.

  Hierbij wil ik wel een kritische noot plaatsen. Een bestuur gaat dit niet realiseren.
  De definitie van een vereniging is: een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft.
  Leden betalen contributie maar dienen meer dan alleen contributie te betalen.
  De doelen die je gezamenlijk wilt realiseren zullen dan ook gezamenlijk gerealiseerd dienen te worden.

  Als vereniging staan we dan ook aan de vooravond om zeer belangrijke keuzes te maken.
  Wil je blijven verenigen, dan betekent dat meer leden de handen uit de mouwen moeten steken om samen met een nieuw bestuur ook te verenigen. Doen we dat niet dan ben je genoodzaakt om meer zaken uit te besteden en dat betekent dat je meer financiële middelen nodig hebt om een duurzame en financieel sterkere club te worden.

  Persoonlijk ben ik van mening dat iets samen  doen de enige manier is om iets voor elkaar te krijgen. Men zal met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken, men zal elkaar positief moeten benaderen, één ieder zal elkaar moeten respecteren en accepteren. De weg naar succes is tenslotte langer dan die naar teleurstelling. De spreuk die op ons beleidsplan van toepassing is: Verliezers zeggen 'moeilijk', winnaars zeggen 'mogelijk'. FC De Bilt zoekt dan ook winnaars. En voor alle duidelijkheid, dat zijn niet de mensen die nooit falen, maar mensen die nooit opgeven.

  Ik wil alle leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen die iets doen binnen onze vereniging bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Uiteraard hopen wij dat u uw enthousiasme overbrengt op anderen, zodat de groep vrijwilligers groter en groter wordt. Want alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat het voor iedereen plezierig is en blijft om iets binnen FC De Bilt te doen.

  Verliezers zeggen 'moeilijk', winnaars zeggen 'mogelijk'.

  Dit jaar zal er geen formele nieuwjaarsreceptie zijn, op 1 januari kunt u wel elkaar ontmoeten bij FC De Bilt en elkaar een gezond en sportief 2020 wensen. Dit kan weer in onze zeer sfeervolle kantine die opnieuw weer feestelijk is versierd door een aantal vaste vrijwilligers, waarvoor uiteraard onze dank.

  Ik spreek de wens uit dat u samen met een nieuw te vormen bestuur er een heel mooi 2020 van gaat maken, waarbij iedereen, voetballer, vrijwilliger én toeschouwer met plezier ons sportpark bezoekt.

  Rob Florie
  Voorzitter FC De Bilt