• FC De Bilt WEBSHOP

  De fysieke winkel is sinds 26 juni 2021 gesloten. Bestellen van kleding e.d. is nu alleen nog mogelijk via de webshop. Binnenkort zijn ook de shirts daar te bestellen.

 • Vanaf zondag 1 Augustus is de kantine weer geopend rekening houdend met de geldende corona-regels. 
  De sluitingstijd is elke avond 24.00 uur, de laatste ronde wordt geschonken om 23.45 uur.
  We verzoeken een ieder hieraan mee te werken en je aan deze regels te houden.

  We willen een dringend beroep doen aan iedereen om uitsluitend met Pin te betalen!

  Het bestuur.


  Tot en met 31 Juli gelden de onderstaande regels.

  We dachten binnen niet al te lange tijd van de Corona beperkingen af te zijn maar helaas, de besmettingen lopen weer hoog op.

  Als bestuur vinden we dat we hier iets mee moeten doen, we nemen hierbij onze verantwoordelijkheid.

  De kantine is in de maand juli 2021 slechts beperkt geopend omdat er weinig activiteiten zijn.

  De donderdagen 15, 22 en 29 Juli blijft de kantine dicht. De 1,5 meter-regel is dan niet goed te handhaven.

  Op maandag- en woensdagavond zijn we geopend tot 23.30 uur, het aantal bezoekers is dan beperkt en de 1,5 meer is dan beter aan te houden. Alleen geopend voor leden van FC De Bilt of Footy. 

  Voor de start van de trainingen in de week van 2 augustus kijken of er dan nog maatregelen nodig zijn.

  Het bestuur.