• Samen zijn we FC De Bilt!

    Ouders horen hier beslist ook bij. Ouders zijn supporters van het team, rijden het ‘spelersbusje’ naar uitwedstrijden, vlaggen, maken een verslag van de wedstrijd voor op de website, doen een kantinedienst. Zonder ouders geen club en geen voetbal. Bij FC De Bilt zijn ouders belangrijk in het uitdragen van de afspraken en regels en geven ze het goede voorbeeld aan hun kinderen. In de handleiding jeugdvoetbal kunnen ouders alle benodigde informatie vinden over het jeugdvoetbal bij FC De Bilt en wat er van ze verwacht wordt: Jeugdvoetbal FC de Bilt 20170629
    Het in november 2017 vastgestelde beleidsplan vormt de basis voor het beleid van FC De Bilt in de periode 2018-2022: 20171030 Beleidsplan FCDB 2018-2022

    Voetbalscholen en voetbalkampen

    De volgende voetbalscholen zijn actief op de velden van FC De Bilt of vlakbij. De trainingen die aangeboden zijn geen onderdeel van het lidmaatschap van FC De Bilt. Jeugdspelers kunnen naast hun trainingen bij FC De Bilt aansluiten bij een voetbalschool voor extra trainingen. - De Utrechtse Voetbalschool van Dennis Voolstra, locatie FC De Bilt. Meer informatie op http://deutrechtsevoetbalschool.nl. De volgende voetbalkampen worden in de regio georganiseerd. Deze trainingen zijn geen onderdeel van het lidmaatschap bij FC De Bilt. KNVB Voetbalkampen op de KNVB Campus in Zeist: In de meivakantie, zomervakantie en herfstvakantie: http://www.knvb.nl/campus/voetbalkampen ProCamp Voetbalkampen tijdens de zomervakantie, locatie sportvelden van Olympos (de Uithof) http://www.procamp.nl/voetbaldagen-utrecht.html   Mis je als ouder informatie over het jeugdvoetbal op de website van FC De Bilt? Stuur een mail met je vraag naar jeugdcommissie@fcdebilt.nl.