• Openingstijden FC De Bilt SHOP

  De fysieke winkel is de komende ?? weken gesloten. U kan uw bestelling doen via de webshop of voor een afspraak voor de opening van de winkel een mailtje sturen naar winkel@fcdebilt.nl

 • Handleiding Assistent-Scheidsrechter

 • Algemeen

  Een correcte en duidelijke signalisatie door de assistent-scheidsrechter vergemakkelijkt de beslissing van de scheidsrechter. Het signaleren (vlaggen) dient als volgt plaats te vinden:

  • terwijl u stilstaat.
  • met gestrekte arm.
  • met het gezicht naar het speelveld.
  • op energieke wijze.

  Handleiding assistent scheidsrechter

  Gebruik voor de aan te duiden richting, de linker- of de rechterarm. Wissel de vlag van hand voor het lichaam en niet boven het hoofd. Discrete tekens, met het hoofd of de hand, zijn toegelaten om de scheidsrechter te informeren (niet overdrijven met deze body language en enkel aan te wenden bij betwistbare fases. Na de signalisatie dient de vlag op een kordate, doch sobere manier naar beneden gebracht.

  Signaleren

  Bij inworp

  Handleiding assistent scheidsrechter 1

  • bij een duidelijke situatie over de volledige lengte van de zijlijn: geef onmiddellijk de richting aan zonder de vlag in de hoogte te steken.
  • bij een onduidelijke situatie over de volledige lengte van de zijlijn: steek de vlag in de hoogte, kijk naar de scheidsrechter en bevestig zijn beslissing.
  • wanneer de bal nipt buiten gaat en onmiddellijk daarna in het speelveld terugkomt, steekt u de vlag in de hoogte en geeft u in een tweede tijd de richting aan.
  • wanneer de bal nog net in het spel blijft, mag u met een discreet handgebaar aangeven dat er kan verder gespeeld worden.
  • na inworp komt de bal niet in het spel: – vlag omhoog en in een tweede tijd dezelfde richting aangeven.
  • na inworp komt de bal in het veld en gaat onmiddellijk weer buiten: – vlag omhoog en in een tweede tijd de andere richting aangeven.
  • bij een foutieve inworp (voetfout): vlag omhoog en in een tweede tijd de andere richting aangeven.
  • behoud uw signalisatie tot de scheidsrechter een beslissing heeft genomen of tot het spel hervat werd.
  • u mag de plaats van de inworp niet aanduiden.

  Bij doelschop en hoekschop

  • u moet elke bal signaleren die volledig de doellijn heeft overschreden.
  • bij een duidelijke situatie over de volledige lengte van de doellijn: – onmiddellijk hoekschop of doelschop aangeven zonder de vlag in de hoogte te steken.
  • bij een onduidelijke situatie over de volledige lengte van de doellijn: steek de vlag in de hoogte, kijk naar de scheidsrechter en bevestig zijn beslissing (signalisatie in twee tijden).
  • wanneer de bal nipt buiten gaat en onmiddellijk daarna in het speelveld terugkomt, steekt u de vlag in de hoogte en geeft u in een tweede tijd de beslissing aan.
  • bij het aanduiden van een hoekschop neemt u een beetje afstand van de hoekschopvlag en
   duidt u met gestrekte arm het hoekschoppunt aan (zie onderstaande afbeelding).
  • een doelschop duidt u aan met de gestrekte arm voorwaarts op 90° (zie onderstaande afbeelding).
  • behoud uw signalisatie tot de scheidsrechter een beslissing heeft genomen of tot het spel hervat werd.
  • u mag geen toelating geven tot het nemen van een hoekschop.
  • Bij het nemen van een hoekschop mag de bal niet buiten de kwart cirkel liggen. De balt minimaal de lijn te raken (zie onderstaande afbeelding)

  Handleiding assistent scheidsrechter 2

  Bij Buitenspel

  Buitenspel signaleert u in twee stappen:

  • stap 1: vlag in de hoogte en deze positie aanhouden tot de scheidsrechter fluit.
  • Stap 2 (voor de fanatiekelingen onder ons) : dient u aan te duiden waar de speler zich bevindt:
  • in de omgeving van de assistent-scheidsrechter: vlag op 45°
  • in het midden van het speelveld: vlag op 90°
  • aan de overzijde van de assistent-scheidsrechter: vlag op 135°

  U moet de vlag onmiddellijk naar beneden doen indien de scheids rechter een negatief teken geeft of een duidelijk voordeel toont.

  Handleiding assistent scheidsrechter 3

  Positie assistent-scheidsrechter

  Bij beginschop (aftrap)

  • ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

  Handleiding assistent scheidsrechter 4

  Bij doelschop

  Getrapt door de doelverdediger:

  • ter hoogte van het doelgebied om te zien of de bal binnen het doelgebied ligt. Is de bal correct geplaatst, zo vlug mogelijk uw plaats innemen ter hoogte van de voorlaatste verdediger (bij voorkeur zijdelings verplaatsen), controleren of de bal het strafschopgebied verlaat en of de aanvallers buiten het strafschopgebied zijn.

  Getrapt door een veldspeler:

  • ter hoogte van het doelgebied om te zien of de bal binnen het doelgebied ligt. Is de bal correct geplaatst, dan plaatsing innemen ter hoogte van het strafschopgebied.

  Bij hoekschop

  • In alle gevallen achter de hoekvlag, in het verlengde van de doellijn, zonder de spelers te hinderen.

  Bij inworp:

  • ter hoogte van de voorlaatste verdediger, zonder de inworpnemer te hinderen.

  Bij uittrap door doelverdediger

  • ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

  Verplaatsing tijdens het spel

  • volg indien nodig het spel tot aan de doellijn. – verplaats u steeds buiten het speelveld. –
   verlaat nooit uw voorlaatste verdediger om problemen in de neutrale zone op te lossen.

  Wat is (strafbaar)buitenspel?

  Hieronder vind je de officiële uitleg van de Buitenspelregel, gebaseerd op de huidige KNVB-regels.

  Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij staat dan de bal en de voorlaatste tegenspeler (inclusief doelman). Dit geldt niet wanneer de speler zich op zijn eigen speelveldhelft bevindt. De twee laatste tegenstanders kunnen zowel zijn: een veldspeler en de doelman, als twee veldspelers.

  Handleiding assistent scheidsrechter 5

  Opgelet: Eén veldspeler volstaat dus niet indien de doelverdediger voorbij gespeeld is.

  Een speler staat ook buitenspel als hij of zij zich achter de doellijn bevindt.

  Handleiding assistent scheidsrechter 6

  Voorbeelden buitenspel bij beïnvloeden

  De beoordeling van het buitenspel moet gebeuren op het ogenblik dat de bal gespeeld wordt door een ploegmaat. Het in buitenspelpositie bevinden is dus geen overtreding op zich!

  Om te vermijden een buitenspelpositie te signaleren, wacht u een fractie van een seconde zodat u kunt oordelen in welke richting de bal gaat en of die wel voldoende ver van de betrokken speler getrapt wordt. Buitenspel signaleert men zelden te traag wel vaak te vlug: WAIT AND SEE. Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien:

  • de speler op eigen speelhelft staat (middenlijn inbegrepen) of
  • indien de speler zich op dezelfde hoogte als de voorlaatste tegenstander (of meerdere tegenstanders tegelijkertijd) bevindt staat of
  • indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een: inworp, doelschop of hoekschop.

  Ook mag buitenspel niet worden bestraft indien een verdediger zich vrijwillig buiten het speelveld terugtrekt, om een tegenstrever buitenspel te plaatsen.

  Strafbaar buitenspel

  Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien de speler op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel betrokken is door:

  1. in te grijpen in het spel of;
  2. een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of;
  3. voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie

  « Ingrijpen in het spel » betekent: het spelen of raken van de bal die door een medespeler is gespeeld of geraakt.

  « Een tegenstander in diens spel beïnvloeden » betekent: voorkomen dat een tegenstander de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld of de bewegingen van de tegenstrever te blokkeren, of het maken van een gebaar of beweging die, naar het oordeel van de scheidsrechter, een tegenstrever misleidt of afleidt.

  Handleiding assistent scheidsrechter 7

  « Voordeel trekken uit zijn buitenspelpositie » betekent: het spelen van de bal die terugkomt van de doelpaal, de doellat of een tegenstrever in de richting van de speler die zich in buitenspelpositie bevindt. Zie onderstaand voorbeeld.

  Handleiding assistent scheidsrechter 8

  NIET strafbaar buitenspel

  Hieronder staan ter verduidelijking nog enkele voorbeelden waarbij de speler wel in buitenspel positie staat, maar geen voordeel haalt uit deze situatie. In deze gevallen zal de speler dus niet voor buitenspel bestraft hoeven te worden.

  1. Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt (behalve bij het maken van een redding), wordt niet beschouwd als een speler die voordeel trekt.
  2. Een speler hindert de tegenstander niet, ondanks dat hij in buitenspel positie staat
   Handleiding assistent scheidsrechter 9
  3. Een speler ontvangt de bal niet, of beïnvloedt het spel niet ondanks dat hij in buitenspelpositie stond.
   Handleiding assistent scheidsrechter 10

  Tot slot nog een filmpje met de nieuwe spelregels seizoen 2019-2020.


  (bron: knvb)