• Openingstijden FC De Bilt SHOP

  De fysieke winkel is op 26 juni voor het laatst dit seizoen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kan uw bestelling ook doen via de webshop of voor een afspraak voor de opening van de winkel een mailtje sturen naar winkel@fcdebilt.nl

 • Nadat het seizoen 2019-2020 voor veel leden deels in het water viel als gevolg van Corona, was het dit seizoen voor de meeste seniorenleden nauwelijks nog mogelijk om 'normaal' te kunnen trainen en spelen. Gedurende het seizoen heeft het bestuur een aantal vragen gehad over innen van contributie terwijl er niet meer gevoetbald werd. Wij begrijpen deze vragen ontzettend goed en beseffen ook goed dat het voor leden in sommige gevallen financieel erg lastig is (geweest). 

  Op basis van huidige financiële beeld is het bestuur van mening dat er financiele ruimte is voor het compenseren van een deel van onze leden. Om de compensatie te beargumenteren heeft het bestuur een aantal uitgangspunten opgesteld (volledig besluit op te vragen via secretaris@fcdebilt.nl) en hieruit volgt het volgende besluit voor compensatie: 

  1. Zaalvoetbal

  De zaalvoetballers zijn dit seizoen het hardst geraakt. Zij hebben nauwelijks kunnen voetballen aangezien binnen sporten gedurende het seizoen maar enkele weken mogelijk was. Zij krijgen dan ook verhoudingsgewijs het grootste bedrag aan compensatie. Sinds dit seizoen betalen leden die bij ons zaalvoetballen een 'all-in' bedrag per team in plaats van contributie per persoon. Ter compensatie krijgen de zaalvoetbalteams komend seizoen een korting van € 500 per team. 

  2. Seniorenteams veld

  Ook de senioren zijn hard geraakt, maar hebben nog wel deels kunnen trainen in kleinere groepjes en later weer in teams tot 27 jaar. Ter compensatie krijgt elk seniorenteam € 1000,- bartegoed om te besteden in de kantine, zodat zodra dit weer mogelijk is er weer aan teambinding en clubbinding gedaan kan worden in de gezelligste kantine van Nederland. Daarnaast wordt een budget vrijgemaakt voor een aantal activiteiten komend seizoen waar seniorenleden gratis of met grote korting aan deel kunnen nemen. Gedacht wordt aan het "Groen Van Veelen Toernooi" (onderling toernooi) met een feest en/of barbecue. Hiermee willen we ook ons lustrumjaar extra glans geven. 

  3. Jeugd

  De jeugdteams hebben grotendeels door kunnen voetballen en door de inzet van velen vrijwel wekelijks deel kunnen nemen aan de interne competitie. Voor de jeugdteams vindt dus geen compensatie plaats. 

  We durven weer voorzichtig vooruit te kijken naar normaal seizoen waarin we kunnen voetballen, voetbal kunnen kijken en samen een gezellig drankje kunnen doen. We kijken daar ontzettend naar uit...

  Het bestuur