• FC De Bilt wil al haar leden in een veilige omgeving laten sporten.  

  Een veilige omgeving 

  • waarin geen plaats is voor seksuele intimidatie en misbruik - een hand op de verkeerde plek of foto’s in de kleedkamer, praat er over. En als begeleider ben je je bewust van je meldplicht
  • waarin geen plaats is voor intimidatie en machtsmisbruik - macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag, intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen
  • waarin geen plaats is voor pesten - plagen mag, pesten is structureel en gericht iemand uitzonderen.
  • waarin geen plaats is voor discriminatie - we willen een inclusieve sport, iedereen mag meedoen, kan zichzelf zijn en is welkom!

  Helaas komen er voorbeelden voorbij waarbij die veiligheid in het geding komt. Uiteraard willen we dit als club zien te voorkomen.

  Sinds september 2018 heeft FC De Bilt 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Op onze website lees je meer over Machteld van Rees en Perry Bruins en hun rol binnen FC De Bilt. https://www.fcdebilt.nl/reglement-vertrouwenspersoon

  De komende maanden willen we daarnaast dat onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Een VOG is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag. Een VOG geeft aan dat het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en andere vrijwilligers geen probleem vormt om op een club actief te zijn. Met een VOG dragen onze vrijwilligers daarmee bij aan een veilige sportomgeving.

  Samen zijn we FC De Bilt!

   

  Bestuur FC De Bilt