• FC de Bilt start obligatieplan voor leden

  28 mrt 2020 Beheerder
 • FC De Bilt start obligatieplan voor leden.                                                                             

  Allereerst: hopelijk bereikt een ieder dit bericht in goede gezondheid.

  Het bestuur heeft een duidelijke ambitie met FC de Bilt: toewerken naar een financieel gezond(er) en gezellig FC de Bilt in het jubileumjaar 2022. Hiervoor moet er veel gebeuren, zowel financieel als organisatorisch. Dit betekent dat we de komende jaren een positief resultaat moeten gaan behalen en de liquiditeit van de club moeten versterken. Het bestuur komt in mei/juni 2020 met een uitgewerkt plan voor het beperken van kosten en het verhogen van de opbrengsten.

  Inmiddels werkt ook een financiële commissie met o.a. Ton Elders en Martin van Veelen (sponsorcommissie), Jesse ’t Lam (jeugdcommissie), Rob van der Spek (technische commissie), 3 betrokkenen, deskundige vaders, Ad van Amerongen en Herman Bröring (penningmeesters) aan diverse oplossingen. Graag betrekken wij onze leden bij één van deze oplossingen. 

  Ondanks dat we jaarlijks een resultaat van ongeveer 0 halen, hebben we al vele jaren een  liquiditeitsprobleem dat het voor de penningmeester onmogelijk maakt tijdig aan de financiële verplichtingen naar crediteuren te voldoen. Dit willen we, met hulp van een aantal leden en vrienden van de club, voorgoed kantelen. Onze vraag aan u als bedrijf is het aan ons verstrekken van een lening van minimaal € 2.500, minimaal € 500 als je een privé persoon bent, terugbetaling volgt door FC de Bilt over een termijn van 5 jaar met 2% jaarlijkse rente . Vanuit clubliefde en een beetje rendement, 2% meer dan u op dit moment op een bankrekening krijgt. Zie de precieze voorwaarden in het contract dat afgesloten wordt.

  In totaal zoeken we ongeveer 40 deelnemers voor dit programma en het is goed te vermelden dat de eerste 10 deelnemers zich al hebben gemeld. Als bijlage vind je op de website een contract dat bij deze samenwerking hoort. Dit contract is opgesteld door Alexander Boissevain van AenF Partners (www.aenfpartners.nl). We realiseren ons dat deelname niet voor iedereen haalbaar is, maar desondanks communiceren we deze mededeling wel naar alle leden en betrokkenen.

  Voor vragen zijn we vanzelfsprekend bereikbaar:

  Ton Elders – info@tonelders.nl of 06-51 75 60 63.
  Herman Bröring – penningmeester@fcdebilt.nl of 06-20 54 73 01.
  Voor een algemene vraag aan de financiële commissie: financielecommissie@fcdebilt.nl


  Jouw aanmelding zien we graag tegemoet met een mail aan obligatieplan@fcdebilt.nl
  Je ontvangt (niet direct) een retourmail met een vragenformulier voor een aantal essentiële gegevens om het contract te kunnen opstellen. De aanmelding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en zal, zonder toestemming, niet worden gedeeld met andere partijen/personen.

  Dank voor je aandacht, blijf gezond en hopelijk kunnen we op jouw medewerking rekenen om deze situatie om te buigen. Stay strong in deze Corona-tijd! 


  De Bilt, 28 Maart 2020
  Het bestuur en de financiële commissie van FC De Bilt.

  Wij beseffen heel goed dat de timing gezien het Corona-virus ongelukkig is maar de nood is hoog.

   

  Voorbeeld contract zakelijk Voorbeeld contract privé