• FC De Bilt – Openingstijden kerstvakantie

  22 dec 2021 Beheerder
 • Uit inventarisatie onder teams en lichtingen blijkt een wisselende behoefte om door te trainen in de kerstvakantie. Om onze jeugd t/m 17 jaar enigszins te faciliteren en rekening houdend met de rust voor onze vaste vrijwilligers heeft het bestuur het volgende besloten.

  Trainingsmogelijkheden op weekdagen:

  Op de volgende dagen is het park en clubgebouw van 9.00 u tot 17.00 u geopend om te kunnen trainen. De kantine en kleedkamers zijn dicht; materiaalhok en toiletten zijn bereikbaar. Laatste uur kan van verlichting gebruik gemaakt worden.

  • Woensdag 22 december
  • Woensdag 29 december
  • Woensdag 5 januari
  • Vrijdag 7 januari

  Nu ook de vorst z’n intrede doet willen we trainingen zo veel mogelijk op kunstgras laten plaatsvinden, waarbij aangetekend dat ook de BSO deels gebruik maakt van veld 1. Enige flexibiliteit is wenselijk om de dag maximaal te kunnen benutten en niet te hoeven dringen in het laatste uur.

  Aanmelden voor training door team of lichting max. 2 dagen van te voren om 18.00 u incl. gewenste tijdsblokken bij ernsthoepman@kpnmail.nl. Indeling wordt dan ‘s avonds gemaakt en gedeeld met betreffende teams en/of lichtingen. Voor woensdag 22 december is dit niet meer mogelijk. Hier kan op eigen gelegenheid getraind worden. Vanwege vorst kan dan alleen gebruik gemaakt worden van kunstgras.

  Vanaf maandag 10 januari gaat het huidige Corona-trainingsschema tot 17.00 u weer in en kan er iedere dag getraind worden, mits velden bespeelbaar. Uitzondering hierop zijn de ingedeelde teams met spelers van 18 jaar en ouder.

  De teams zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van het coronaprotocol. Dus geen andere ouders dan trainers op het sportpark! Vang waar nodig kinderen op bij de ingang en breng ze daar ook weer naar terug als ze weer opgehaald worden.

  Op andere dagen is de poort open maar het clubgebouw gesloten. Kinderen kunnen dan zelf voetballen.

  Onderlinge wedstrijden op zaterdagen:

  I.v.m. kerst en oud- en nieuw is het park de komende 2 weekenden gesloten.

  Op zaterdag 8 januari kunnen er door de jeugd t/m 17 jaar onderlinge wedstrijden gespeeld worden.

  Wedstrijden kunnen voor woensdag 5 januari 18.00 u worden aangemeld bij wedstrijdzaken@fcdebilt.nl. Waar mogelijk kunnen we de wedstrijden ook van een scheidsrechter voorzien.

  Bij tussentijdse wijziging door de overheid van coronamaatregelen zal het bestuur op de website de uitwerking voor FC De Bilt kenbaar maken.

  Voor iedereen alvast fijne feestdagen en vakantie toegewenst.

   

  Bestuur, Jeugd- en Technische Commissie