• FC De Bilt WEBSHOP

    De fysieke winkel is sinds 26 juni 2021 gesloten. Bestellen van kleding e.d. is nu alleen nog mogelijk via de webshop. Binnenkort zijn ook de shirts daar te bestellen.

  • FC De Bilt afmeldformulier

  • Het lidmaatschap wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
    Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn vóór 15 juni van het verenigingsjaar. Dit kan enkel en alleen door middel van het invullen van het formulier 'opzeggen', te vinden op de website.
    Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan.