• FC De Bilt afmeldformulier

  • Het lidmaatschap wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
    Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn vóór 15 juni van het verenigingsjaar. Dit kan enkel en alleen door middel van het invullen van het formulier 'opzeggen', te vinden op de website.
    Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan.