• Openingstijden FC De Bilt SHOP

  De fysieke winkel is de komende ?? weken gesloten. U kan uw bestelling doen via de webshop of voor een afspraak voor de opening van de winkel een mailtje sturen naar winkel@fcdebilt.nl

 • De uitgestelde Algemene Ledenvergadering die normaal gesproken in het najaar wordt gehouden zal nu plaats vinden op 22 april. We hebben de ALV zover mogelijk naar achteren geschoven in de hoop een fysieke vergadering te kunnen organiseren. Helaas laten de coronamaatregelen dat nog niet toe.

  Om toch binnen de daarvoor gestelde termijn de jaarstukken van vorig seizoen vast te kunnen stellen organiseren we nu een digitale ALV. Tijdens de ALV zal tevens de begroting voor het nieuwe seizoen worden voorgelegd.

  Hieronder de volledige agenda:
  1.      Opening en vaststellen agenda
  2.      Notulen vergadering 2 juli 2020
  3.      Afsluiting boekjaar 2019/2020
  4.      Stand van zaken update beleidsplan 2018 – 2023
  5.      Bestuurssamenstelling
  6.      Compensatie seniorenleden voor beperkt kunnen sporten als gevolg van corona
  7.      Begroting 2021/2022
  8.      Mededelingen van het bestuur
  9.      Rondvraag
  10.     Sluiting

  Uiterlijk een week voor de ALV worden de stukken en nadere uitleg over hoe je kunt deelnemen geplaatst op de website.

  We hopen ook bij deze digitale ALV weer veel leden te treffen die willen meepraten over onze mooie club.

  Bestuur FC De Bilt