• Openingstijden FC De Bilt SHOP

  De fysieke winkel is de komende ?? weken gesloten. U kan uw bestelling doen via de webshop of voor een afspraak voor de opening van de winkel een mailtje sturen naar winkel@fcdebilt.nl

 • Meld je nu aan voor de (online) jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 april 2021, 19.00 - 20.00 uur. Er staan een aantal belangrijke zaken op de agenda. Zo moet de begroting voor het lopende seizoen goedgekeurd worden. We hopen dan ook op een grote digitale opkomst. 

  De agenda is:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Notulen vergadering 2 juli 2020
  3. Afsluiting boekjaar 2019/2020
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Compensatie seniorenleden voor beperkt kunnen sporten als gevolg van corona
  6. Begroting 2021/2022
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag en sluiting

  Aanmelden noodzakelijk voor online ALV

  In verband met de corona-maatregelen en het grote aantal aanmeldingen zijn we genoodzaakt de ALV online (via Microsoft Teams) te organiseren. Meld je voor de online ALV via de volgende link aan:. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLH-dTsj8BjA-yPdxU669jA6_GfKh5M-0Id5UljMgLm6Qgg/viewform?usp=sf_link

  De leden die zijn aangemeld voor de ALV ontvangen een mail met daarin een formele uitnodiging, de uitgebreide agenda, toegangsgegevens en instructie om in te loggen, instructie voor online stemming en de stukken voor de ALV. Na aanmelding nog geen stukken ontvangen? Mail naar secretaris@fcdebilt.nl

  Graag tot 22 april. 

  Het bestuur