• Openingstijden FC De Bilt SHOP

  Vanaf zaterdag 21 maart tot eind seizoen alleen open op zaterdagen van 10:00 tot 12:00 uur (als de kantine geopend is)

 • Lid worden van FC De Bilt?

  Wil je lid worden van FC De Bilt? Klik dan net onder dit schermpje bij ‘Aanmelden als Nieuw lid’, lees wel eerst de onderstaande teksten over het lidmaatschap!

 • Aanmelden nieuw lid FC De Bilt

 • Regels met betrekking tot het lidmaatschap van FC De Bilt

  Aanmelden

  • U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van FC De Bilt door middel van het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.
  • Door middel van het invullen van uw aanvraag tot het lidmaatschap gaat u tevens akkoord met automatische incasso van de contributie. Ook eventuele KNVB boetes (vanaf JO15/MO15) worden automatisch geïncasseerd. Een lidmaatschap zonder automatische incasso is niet mogelijk.

  Regels lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van FC De Bilt wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar.
  • Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Wordt men lid na 1 juli dan loopt het lidmaatschap door tot en met 30 juni daaropvolgend.
  • Bij een nieuw lidmaatschap bent u eenmalig 20 euro aan inschrijfgeld verschuldigd, u dient dit zelf over te maken op bankrekening NL53 ABNA 0608 2812 71 t.n.v. FC De Bilt, onder vermelding van de naam van het nieuwe lid.
  • Het lidmaatschap wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
  • Er mag niet worden gevoetbald indien er geen contributie is betaald. Indien een contributie-incasso om welke reden dan ook niet is gelukt, zal FC De Bilt eenmalig een herinnering versturen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw contributie.
   Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient u in contact te treden met de contributie-administratie via contributie@fcdebilt.nl  of penningmeester@fcdebilt.nl
  • Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn vóór 15 juni van het verenigingsjaar. Dit kan enkel en alleen door middel van het invullen van het formulier ‘opzeggen’, te vinden op de website.
  • Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan.
  • Het bestuur van FC De Bilt kan hier op speciaal verzoek van afwijken indien, na tonen bewijs, er sprake is van een verhuizing waarbij in redelijkheid mag worden aangenomen dat reistijd een probleem gaat vormen. In geval van een langdurige blessure kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden.

  Conform het besluit in de Algemene Ledenvergadering van november 2017 worden contributies jaarlijks verhoogd conform de ontwikkeling van het Consumptie Prijs indexcijfer.

  Voor het seizoen 2019/2020 (1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020) zijn de onderstaande contributiebedragen vastgesteld:

 • Contributie bedragen seizoen 2019/2020

  LeeftijdscategorieBasis contributieLeeftijdscontributieTotale contributie
  Niet spelend lid€ 114€ -€ 114
  Onder 7 jaar€ 114€ -€ 114
  Onder 8 jaar€ 114€ 75€ 189
  Onder 9 jaar€ 114€ 75€ 189
  Onder 10 jaar€ 114€ 75€ 189
  Onder 11 jaar€ 114€ 75€ 189
  Onder 12 jaar€ 114€ 75€ 189
  Onder 13 jaar€ 114€ 75€ 189
  Onder 15 jaar€ 114€ 107€ 221
  Onder 17 jaar€ 114€ 107€ 221
  Onder 19 jaar€ 114€ 107€ 221
  Senioren€ 114€ 159€ 273
  Senioren7x7€ 114€ 36€ 150
 • Voor het seizoen 2019/2020 zal de contributie middels een automatische incasso worden geïnd half juli 2019 voor de periode juli-december 2019 en halverwege januari 2020 voorde periode januari-juni 2020. Bij het aangaan van het lidmaatschap van FC De Bilt gaat u akkoord met een automatische incasso van de verschuldigde contributie.

  U-pas
  Leden met een U-pas worden verzocht hiervan zo snel mogelijk een kopie (van voor- en achterzijde) ter beschikking te stellen aan de contributieadministratie (contributie@fcdebilt.nl).
  Ook al had u reeds vorig seizoen een U-pas, een nieuwe aanbieding aan FC De Bilt is verplicht.

 • Wat moet je doen als je je wilt overschrijven?

  De vertrekkende FC De Bilt speler meldt zich af via een mail aan ledenadministratie@fcdebilt.nl of via het afmeldformulier FC De Bilt.

  De speler die zich wil overschrijven naar een andere vereniging gaat ook naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden.
  Wanneer een speler zich bij zijn/haar nieuwe vereniging meldt zonder relatiecode, kan de overschrijving helaas niet worden aangevraagd. Er zal dan eerst contact met de KNVB opgenomen moeten worden via overschrijvingen@knvb.nl zodat zij de juiste relatiecode per e-mail kunnen doorgeven.
  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. Bij goedkeuring van de aanmelding door beide verenigingen, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per e-mail een bevestigingsbericht.

  Als het systeem de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een e-mail aan de betrokken verenigingen.

  Blokkade
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • De betreffende speler heeft (nog) niet voldaan aan de financiële verplichtingen.
   Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.
  • Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie A of B).
   De laatste overschrijfdatum voor categorie A blijft 15 juni 23.59 uur.
   De laatste overschrijfdatum voor categorie B blijft de laatste dat van februari.

  Na 15 juni of eind februari moet in dat geval aan de bond per e-mail worden aangegeven waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging.

 • Met vriendelijke groet,

  Ledenadministratie en contributieadministratie FC De Bilt

  ledenadministratie@fcdebilt.nl
  of
  contributie@fcdebilt.nl