• Openingstijden FC De Bilt SHOP

  De shop is de komende 3 weken gesloten. U kunnen bestellen via de webshop of voor een afspraak een mailtje sturen naar winkel@fcdebilt.nl

 • Lid worden van FC De Bilt?

  Wil je lid worden van FC De Bilt? Klik dan net onder dit schermpje bij ‘Aanmelden als Nieuw lid’, lees wel eerst de onderstaande teksten over het lidmaatschap!

 • Aanmelden nieuw lid FC De Bilt

 • Regels met betrekking tot het lidmaatschap van FC De Bilt

  Aanmelden

  • U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van FC De Bilt door middel van het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.
  • Door middel van het invullen van uw aanvraag tot het lidmaatschap gaat u tevens akkoord met automatische incasso van de contributie. Ook eventuele KNVB boetes (vanaf JO15/MO15) worden automatisch geïncasseerd. Een lidmaatschap zonder automatische incasso is niet mogelijk.

  Regels lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van FC De Bilt wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar.
  • Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Wordt men lid na 1 juli dan loopt het lidmaatschap door tot en met 30 juni daaropvolgend.
  • Bij een nieuw lidmaatschap bent u eenmalig 20 euro aan inschrijfgeld verschuldigd, dit inschrijfgeld wordt automatisch geincasseerd bij de eerstvolgende incassorun.
  • Het lidmaatschap wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.
  • Er mag niet worden gevoetbald indien er geen contributie is betaald. Indien een contributie-incasso om welke reden dan ook niet is gelukt, zal FC De Bilt eenmalig een herinnering versturen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw contributie.
   Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient u in contact te treden met de contributie-administratie via contributie@fcdebilt.nl  of penningmeester@fcdebilt.nl
  • Opzegging van het lidmaatschap moet ingediend zijn vóór 15 juni van het verenigingsjaar. Dit kan enkel en alleen door middel van het invullen van het formulier ‘opzeggen’, te vinden op de website.
  • Opzeggen van het lidmaatschap is gedurende het verenigingsjaar niet toegestaan.
  • Het bestuur van FC De Bilt kan hier op speciaal verzoek van afwijken indien, na tonen bewijs, er sprake is van een verhuizing waarbij in redelijkheid mag worden aangenomen dat reistijd een probleem gaat vormen. In geval van een langdurige blessure kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden.

  Het bankrekeningnummer voor contributies en donaties van FC De Bilt is per 1-7-2020 NL86 RABO 0354 3851 94   

  Voor het seizoen 2020/2021 (1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021) zijn in de ALV van 2 Juli 2020 de onderstaande contributiebedragen vastgesteld:

 • Contributie bedragen seizoen 2020/2021.

  LeeftijdscategorieBasis contributieLeeftijdscontributieTotale contributie
  Niet spelend lid€ 144€ -€ 144
  Onder 7 jaar€ 144€ -€ 144
  Onder 8 jaar€ 144€ 75€ 219
  Onder 9 jaar€ 144€ 75€ 219
  Onder 10 jaar€ 144€ 75€ 219
  Onder 11 jaar€ 144€ 75€ 219
  Onder 12 jaar€ 144€ 75€ 219
  Onder 13 jaar€ 144€ 75€ 219
  Onder 15 jaar€ 144€ 107€ 251
  Onder 17 jaar€ 144€ 107€ 251
  Onder 19 jaar€ 144€ 107€ 251
  Senioren€ 144€ 159€ 303
  Senioren7x7 en trimvoetbal€ 144€ -€ 144
  Selectietoeslag € 20
  2x Trainentoeslag (niet-selectie) € 10
  Donateur (Geen KNVB-Lid)€ 100€ -€ 100
 • De inning van de contributie
  Voor het seizoen 2020/2021 zal de contributie middels een automatische incasso worden geïnd in juli 2020 voor de periode juli-december 2020 en in december 2020 voor de periode januari-juni 2021. Bij het aangaan van het lidmaatschap van FC De Bilt gaat u akkoord met een automatische incasso van de verschuldigde contributie.
  De selectietoeslag en 2x trainentoeslag wordt geincasseerd in oktober 2020.
  De bankrekening van FC De Bilt is NL86 RABO 0354 3851 94 (Vanaf 1 Juli 2020)

  Selectietoeslag of 2 trainen toeslag
  Voor de spelers die in een selectieteam spelen wordt er bovendien 20 Euro op jaarbasis extra geincasseerd, een speler uit een niet-selectieteam dat 2x per week traint krijgt een toeslag van 10 Euro.

  U-pas
  Leden met een U-pas zijn verplicht het nummer van de pas te vermelden op het inschrijfformulier. Het contributie bedrag wordt aan het begin van het nieuwe seizoen via de U-pas ge-int. 

  Zaalvoetbal
  Het lidmaatschap voor het deelnemen aan zaalvoetbal wordt vastgesteld per team, voorafgaand aan de competitie dient het volledige bedrag van 1500 voor het gehele team betaald te zijn door de team-coördinator.

  Financiele problemen?
  Heb je of jouw kind een financieel probleem om te kunnen voetballen, er zijn regelingen om hulp te krijgen, raadpleeg de penningmeester als je hulp nodig hebt. (penningmeester@fcdebilt.nl)

 • Wat moet je doen als je je wilt overschrijven?

  De vertrekkende FC De Bilt speler meldt zich af via een mail aan ledenadministratie@fcdebilt.nl of via het afmeldformulier FC De Bilt.

  De speler die zich wil overschrijven naar een andere vereniging gaat ook naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden.
  Wanneer een speler zich bij zijn/haar nieuwe vereniging meldt zonder relatiecode, kan de overschrijving helaas niet worden aangevraagd. Er zal dan eerst contact met de KNVB opgenomen moeten worden via overschrijvingen@knvb.nl zodat zij de juiste relatiecode per e-mail kunnen doorgeven.
  Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. Bij goedkeuring van de aanmelding door beide verenigingen, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per e-mail een bevestigingsbericht.

  Als het systeem de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een e-mail aan de betrokken verenigingen.

  Blokkade
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • De betreffende speler heeft (nog) niet voldaan aan de financiële verplichtingen.
   Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.
  • Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie A of B).
   De laatste overschrijfdatum voor categorie A blijft 15 juni 23.59 uur.
   De laatste overschrijfdatum voor categorie B blijft de laatste dat van februari.

  Na 15 juni of eind februari moet in dat geval aan de bond per e-mail worden aangegeven waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging.

 • Met vriendelijke groet,

  Ledenadministratie en contributieadministratie FC De Bilt

  ledenadministratie@fcdebilt.nl
  of
  contributie@fcdebilt.nl