Met dit aanmeldingsformulier geeft u te kennen lid te willen worden van FC De Bilt.
(verplicht vanaf 16 jaar)
(invullen verplicht)
Contributies per kwartaal: Donateur 12,50 Euro, Mini 25 Euro, Champions League/Superliga 43,75 Euro (inclusief wasgeld),
O13 t/m O8 (DEF)-pupillen 40 Euro, O19 t/m O14 (ABC)-Junioren 48 Euro, Senioren 59 Euro, Zaal 59 Euro.
Bedragen zijn inclusief de algemene contributie van 25 Euro per kwartaal.
Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van het inschrijfgeld van 20 Euro op bankrekeningnummer NL53 ABNA 0608 2812 71 van FC De Bilt.
Wilt u svp een foto van de U-pas mailen aan ledenadministratie@fcdebilt.nl ?
Heeft u hierboven Ja ingegeven dan moet u uw bondsnummer in het volgende vak invullen, deze code vindt u op de spelerspas. (meestal 7 of 8 cijfers en letters)
Dit aanmeldingsformulier is naar waarheid ingevuld. Tevens wordt met dit formulier machtiging verleend tot inning van de contributie/donatie en boetes van de KNVB door middel van automatische incasso van het aangegeven banknummer.
(voor leden tot 18 jaar moet de ouder invullen)
Bij het veld vrijwilliger verzoeken wij u aan te geven over welke capaciteiten u beschikt om als vrijwilliger bij FC De Bilt actief te zijn. Dit is slechts een indicatie en bij het intakegesprek willen we hier graag op terugkomen.